Belang van schone lucht

De clou zit eigenlijk al in de titel: het belang van schone lucht is dat de lucht schoon is. Dus zonder vervuilende stoffen zoals zwaveloxiden, roet en CO2.

Luchtvervuiling bestaat uit meerdere verschillende stoffen die op verschillende manieren slecht zijn voor mens en milieu. Over het algemeen geldt dat de kans op hart-, long en vaatziekten hoger wordt door luchtvervuiling.

Gezondheidseffect op de mens

Astma, longkanker, een beroerte. Dit is maar een greep uit de vele ziektes en aandoeningen die veroorzaakt of verslechterd worden door luchtvervuiling. Een veilige marge voor maximale concentratie vervuiling is er niet. De Gezondheidsraad meldde begin vorig jaar:

“Zelfs bij concentraties onder de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO kan luchtverontreiniging de gezondheid aantasten en tot vroegtijdige sterfte leiden.”
Gezondheidsraad, januari 2018

Mensen met astma of gevoelige longen hebben soms zelfs zo veel last van uitstoot uit het verkeer dat ze bepaalde routes mijden.

Fijnstof

Fijnstof zijn kleine deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer zoals roet. Dit wordt onderverdeeld in drie groten: PM10, PM2.5 en PM0.1. Hoe kleiner het deeltje, des te schadelijker het voor je gezondheid is. Deze deeltjes zijn te klein om tegen gehouden te worden door je lichaam waardoor ze diep in je longen terecht komen. Hier wordt het opgenomen door het bloed waardoor het overal in je lichaam terecht komt, zoals in je – vitale – organen en hersenen.

Uit een meta-analyse is gebleken dat het wonen dichtbij een snelweg, een grote bron van fijnstof, ook de kans op diabetes type 2 toeneemt:

“In summary, the meta-analysis suggested that residential proximity to major roadways significantly increased risk of type 2 diabetes, and it’s an independent risk factor of type 2 diabetes.”
Zhao Z., Lin F., Wang B., Cao Y., Hou X. en Wang Y., december 2016

Het effect van fijnstof is redelijk lokaal. Bij een verbranding komt het vrij in de lucht waarna het, na een tijdje in de lucht gevlogen te hebben, op een oppervlak blijft ‘plakken’ totdat het eraf spoelt bij een regenbui en in de grond beland. Bomen zijn daarom dankzij het grote oppervlak van de bladeren zeer effectief om fijnstof uit de lucht te filteren.

Het fijnstof-gehalte in de lucht is daarom ook fors hoger op 50 meter naast de snelwegen dan op 500 meter afstand. Ook voor fietsers geldt dat de fijnstof concentratie fors kan veranderen wanneer er een scooter of brommer voorbij komt.

Het uitfaseren van brandstof scooters en brommers zal daarom vrij snel de lucht kwaliteit op fietspaden en in de stad fors verbeteren.


Koolstofdioxide

Hoewel koolstofdioxide (CO2) in de concentratie waarin die wordt uitgestoten door het verkeer niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens, is het wel het bekendste broeikasgas. Dit draagt dus mee aan het stijgen van de gemiddelde temperatuur op aarde met extremer weer tot gevolg.

Interessant feitje:
Bij de verbranding van 1 liter benzine komt ongeveer 35 MJ vrij. Een elektrische scooter verbruikt ongeveer 100 kJ per kilometer. Met de energie uit 1 liter benzine kan een elektrische scooter dus 350 km rijden!


Zwaveloxide

Zwaveloxide komt vrij bij het verbranden van zwavelhoudende brandstof. Zelfs bij blootstelling op de korte termijn kan dit het ademhalingsstelsel schaden en ademen bemoeilijken. Daarnaast is het schadelijk voor het milieu: het beschadigd de bladeren van bomen en planten waardoor deze minder snel groeien en het veroorzaakt zure regen (Bron: EPA).