PETITIE: Geef fietsers schonere lucht!

Mijn bijdrage aan een schoner milieu is dat ik elke werkdag van mijn woning in Zoetermeer fiets naar de campus in Delft, en terug. Maar ik word daarbij niet echt geholpen. Een groot deel van die ritten moet ik namelijk afleggen in de vuile lucht van brandstof-aangedreven scooters en brommers.

Vandaar deze petitie, met het verzoek om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de verkoop van nieuwe brandstof-aangedreven scooters en brommers in elk geval te stoppen.

Onderteken voor een schonere lucht deze petitie op petities.nl:Waarom deze petitie

Luchtvervuiling is voor fietsers extra schadelijk omdat ze door hun inspanning meer zuurstof nodig hebben en daardoor meer van de vervuilde lucht inademen. De bijdrage van deze brandstof-aangedreven voertuigen is onevenredig groot temeer omdat er eigenlijk voor deze voertuigen genoeg alternatieven zijn.

Zelf fiets ik elke dag 36 kilometer waarbij ik ongeveer 2 kilometer om fiets, teneinde fietspaden direct langs grote wegen en snelwegen te vermijden. Elke ochtend moet ik helaas wel eerst ruim zeven kilometer door de stad fietsen met constant scooters en brommers om mij heen.

Een scooter wacht bij een kruising
Een scooter met draaiende motor stoot continu fijnstof en andere schadelijke stoffen uit.

Het probleem hierbij is dat de scooters en brommers zo dicht om fietsers heen mogen. Hierdoor is de bron van de uitstoot ook dicht bij fietsers waardoor er een hoge concentratie schadelijke lucht wordt ingeademd door alle fietsers achter de brommer.

De GGD Gelderland-Midden heeft onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op fietspaden en meldt in haar rapport:

“Het grootste deel van de zeer hoge pieken [ultrafijnstof] op het fietspad wordt veroorzaakt door brommers en scooters: zowel door tweetakt als viertakt brommers en scooters.”
GGD Gelderland-Midden, maart 2017

In werkelijkheid is de situatie voor fietsers uiteraard slechter doordat zijn, in tegenstelling tot de apparatuur van de GGD, meebewegen. Daardoor duren de pieken vervuilde lucht die veroorzaakt worden door scooters en brommers veel langer, vooral als die met maar een paar kilometer per uur verschil inhalen.

Verandering komt er gelukkig aan, heel af en toe kom ik al een volledig elektrische scooter tegen. Deze verandering wil ik met deze petitie een zet in de rug geven aangezien het grootste deel van de nieuw verkochte scooters en brommers nog steeds is aangedreven met een verbrandingsmotor.