De petitie

Het belang van schone lucht in het kort:

 • De uitstoot van brandstofmotoren is in elke hoeveelheid schadelijk voor de gezondheid.
 • Tijdens het fietsen heb je extra zuurstof nodig waardoor fijnstof en andere uitstoot extra schadelijk is omdat er meer vervuilde lucht ingeademd wordt.
 • Scooters en brommers hebben een onevenredig grote bijdrage aan deze uitstoot op fietspaden omdat ze een hoge concentratie vervuiling dicht bij fietsers produceren.

Schone lucht is dus van groot belang. De overgang van vervuilende scooters en brommers naar emissievrije alternatieven gaat echter niet snel genoeg.

Het verzoek aan de overheid is om de luchtkwaliteit fors te verbeteren en wel door:

 • De verkoop van brandstof-aangedreven scooters en brommers binnen 1 jaar te stoppen.
 • Duurzame alternatieven te stimuleren zoals een (elektrische) fiets, speed-pedelec of volledig elektrische scooter.
 • Versneld uitfaseren van de huidige scooters en brommers, waarbij:
  • Alle tweetakt en Euro-2 motoren binnen twee jaar zijn uitgefaseerd.
  • Euro-3 motoren binnen 3 jaar volledig zijn uitgefaseerd.
  • Alle overige brommers en scooters voor 2028 zijn uitgefaseerd.
 • Vanaf 2030 alleen emissievrije voertuigen op het fietspad toe te laten, inclusief straatvegers, brommobielen/45 km auto’s en andere voertuigen.

Behalve dat dit de luchtkwaliteit fors verbeterd geeft dit ook een duidelijke tijdlijn voor potentiële kopers van een scooter of brommer. Brandstofvoertuigen zullen in de toekomst uit steden geweerd worden. In Amsterdam moeten scooters bijvoorbeeld nu al de weg op. De mogelijkheid om een scooter wel of niet op het fietspad of in de stad te mogen rijden heeft invloed op de keuze van consumenten.

Het is daarom in het belang van potentiële kopers om ruim van te voren al duidelijk te maken wanneer bepaalde type motoren niet meer worden toegestaan zodat ze genoeg tijd hebben om naar een elektrisch alternatief over te stappen, zeker als meer steden straks een vergelijkbaar beleid als Amsterdam gaan invoeren en de meest vervuilende types zelfs uit de stad zullen weren.

De verkoop van brandstofmotoren binnen 1 jaar al stoppen?

Een verkoopstop op brandstofmotoren moet zo snel mogelijk ingevoerd worden omdat elke nieuw verkochte brandstof-scooter/brommer simpelweg nog jaren zal blijven werken. Terugkoop programma’s vanuit de overheid om deze vervuilers alsnog versneld van de weg te krijgen worden daardoor duurder of het duurt langer voordat deze eindelijk van de weg zijn.

Duurzame alternatieven stimuleren

Hoewel de totale kosten van een elektrische en brandstofscooter ongeveer hetzelfde zijn, heeft een elektrische scooter vooral een hogere aanschafprijs en lagere gebruikskosten (minder complex onderhoud en lagere energiekosten dan een verbrandingsmotor).

Daarom is het aan te bevelen dat er al vanaf het begin rekening gehouden wordt met de groep mensen die deze investering niet in een keer kunnen betalen en dat de overheid emissievrije alternatieven extra stimuleert met bijvoorbeeld belastingvoordeel of subsidies zodat ook deze mensen kunnen overstappen naar een emissievrij alternatief.

Daarnaast worden deze alternatieven dankzij stimulerende maatregelen ook aantrekkelijker voor forenzen die tot ongeveer 50 km naar het werk gaan met de auto. Voor hen kan bijvoorbeeld een elektrische brommer een mooi alternatief zijn. Deze verbruikt fors minder energie dan de zuinigste elektrische auto en de filedruk neemt daarmee ook af.

Versneld uitfaseren van de huidige brandstof scooters en brommers

Een scooter uit 2007 die na 12 jaar nog steeds dagelijks gebruikt wordt.

Een goed onderhouden brommer blijft jaren werken. Het doel om fietspaden voor 2030 emissievrij te maken zal daarom alleen te behalen zijn als een deel van de scooters en brommers van de weg gehaald worden, nog voordat ze zijn opgereden.

De scooter in de afbeelding links wordt bijvoorbeeld nog dagelijks gebruikt. Deze komt uit eind 2007 en doet het, op de stank en uitstoot na, nog prima.

Net zoals sommige grote steden nu al doen zou de overheid een landelijke sloopregeling kunnen creëren zodat mensen een tegemoetkoming of hogere inruilpremie krijgen bij het inruilen van hun oude scooter/brommer zodat deze gesloopt kan worden.

Tweetakt en Euro-2 motoren

De meest vervuilende type motoren zijn de tweetakt en de Euro-2. Door dit betrekkelijk klein aantal voertuigen aan te pakken valt veel gezondheidswinst te behalen.

Tweetakt duidt op de motortechniek waarbij er een verbranding is bij elke volledige rotatie (twee slagen). Bij een viertakt motor wordt er na elke ontbranding een extra rotatie gemaakt zodat het uitpersen van de uitlaatgassen en het aanzuigen van verse lucht gescheiden zijn. Dit zorgt voor een betere ontbranding met minder vervuiling.

Euro-2 is de Europese emissiestandaard en geeft aan hoe vervuilend een voertuig is. De Euro-2 standaard is in 2004 geïntroduceerd en deze voertuigen mogen sinds 2018 niet meer verkocht worden. Er rijden hier dus nog steeds erg veel van rond.

Euro-3 motoren

Ook Euro-3 motoren zijn erg vervuilend en mogen net zoals de Euro-2 motoren sinds 2018 niet meer verkocht worden.